A logopédiáról

A mindennapi életünk legfontosabb kapcsolatteremtő eszköze a beszéd. Ha ez a kulcsfontosságú eszköz hibás, zavart vagy elmarad a hallgatóság elvárásaitól, akkor a felek közötti kapcsolat is sérül. A logopédus szakember abban segít, hogy ezek a hibák, zavarok, elmaradások megszűnjenek - súlyosabb esetekben enyhüljenek, javuljanak.

Munkám során fontosnak tartom a beszéd rendellenességeinek korrigálása mellett, hogy a kommunikáció minden területére (olvasás, írás ill. számolás) kiható részképességek egyidejű, komplex fejlesztését. Mindezt annak érdekében, hogy a kliens, a tőle elvárt legjobb javulási eredményt érhesse el a közös munka során.

A terápiás foglalkozások sikerének érdekében, az Együttfejlesztők csapatának szakemberein kívül, fül-orr-gégész, audiológus, foniáter és fogszabályozó szakemberek közvetlen segítségére is számíthatnak.

 

Amiben segítek

 • Megkésett- és akadályozott beszédfejlődés

 • Beszédészlelés és beszédmegértés zavara

 • Pöszeség 

 • Orrhangzós beszéd

 • Dadogás

 • Hadarás

 • Nyelvlökéses nyelés

 • Diszfónia

 • Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia

 • Iskolát előkészítő készségek- képességek fejlesztése

 • Gyermek- és felnőttkori afázia

 • Beszédtechnika

 • Beszédalkalmassági felkészítés

Aki segít

Cselikné Sógorka Martina Gyógypedagógus - Logopédus

Ady Endre u. 2. 2. Emelet
+36-30-692-9412

Bemutatkozás

2014-ben szereztem meg diplomámat a Kaposvári Egyetem gyógypedagógus képzés logopédia szakirányán.
Azóta a kaposvári Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény logopédusaként dolgozom, ahol óvodás kortól a középiskolás korosztályig segítem a gyermekek beszédének és kommunikációjának fejlődését.

Továbbképzéseken vettem részt dadogás, hadarás, autizmus és kommunikáció, diszlexiával küzdő gyermekek integrált oktatása illetve alternatív-augmentatív kommunikáció segítése témakörökben. Célom a naprakész szaktudás megszerzése és folyamatos bővítése. Igyekszem a mai gyermekgenerációk igényeinek megfelelve infokommunikációs technológiai (IKT) eszközökkel segíteni a fejlesztési célok megvalósulását. 

Jelenleg szülési szabadságomat töltöm első gyermekemmel. Helyettesítésemet kolléganőm Tóth Nikoletta látja el. 


Fel